ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ                                                        План роботи
методичного кабінету
Мурафської СЗШ І-ІІІ ступенів
на 
І. Організаційно-педагогічні заходи :

1.Організувати роботу педколективу над проблемою школи
 « Розвиток творчих здібностей , інтересів та нахилів учнів» .
2.Організувати роботу шкільних методоб'єднань .
                                                               (Шведа Г.О.)
3.Скласти картотеку атестації та курсової перепідготовки
  вчителів .
                                                          ( вересень , Шведа Г.О. )
4. Постійно поповнювати  методкабінет зразками тестів для підготовки випускників до  зовнішнього  незалежного оцінювання з основних навчальних предметів .

5. Поповнити розділ « Новини педагогічної літератури»
                                          ( на протязі року , Медончак Л.М.)

ІІ . Заходи по підвищенню теоретичного і методичного рівня педпрацівників :
1.Спланувати роботу методоб'єднань класних керівників .
                                                      ( вересень, Мостова Н.І.)
2.Спланувати роботу методоб'єднань:
- гуманітарного циклу ( Хмельовська P.І.);
- фізико-математичного циклу (Сокульська Т.Є.);
- природничого циклу (Пльонсак Н.В. );
- початкових класів (Байдацька Р.І.);
- естетичного циклу (Залокоцька Л.Ф.)
- динамічної групи вчителів оздоровчо-трудового циклу (Ковальчук Р.П.)
3.Розробити заходи по організації допомоги вчителям, які
проходять атестацію.
                                                     ( вересень, Шведа Г.О.)
4. Підготувати матеріали до стенду «Готуємось до атестації »
                                                     ( Шведа Г.О., Савчук А.Л. )
5. Згідно планів курсової перепідготовки , організувати виконання до курсових і після курсових завдань, заслуховувати питання на нарадах при директорові;:
6. Провести педагогічні читання по проблемі школи.
7.Спланувати роботу по стажуванню молодих вчителів -  
  Крушельницької Н.Є., Василишиної А.В.
8. З метою організації систематичної допомоги молодим вчителям та     
    тим , що проходять атестацію :
а)рекомендувати для самоосвіти методичні розробки та
   інші матеріали;
б)спланувати і провести серію відкритих уроків з
    наступним їх обговоренням ;
в) спланувати взаємо відвідування уроків
                                                        (постійно, рада комітету )
9 Взяти участь в районному конкурсі „Вчитель року"
  (номінація „Інформатика").
10.Систематично слідкувати за виконанням навчальних програм
                                            (заступник директора , протягом року).
11. Постійно працювати над удосконаленням навчально-виховного процесу , прагнути до урізноманітнення методів викладання шляхом підвищення своєї педагогічної  майстерності, підвищувати ефективність кожного уроку, використовуючи з цією метою наочність, технічні засоби навчання , створювати проблемні ситуації; активізувати пізнавальні інтереси учнів, їх прагнення до самостійного здобуття знань
                                                         (постійно, адміністрація).
12 .Підвищувати вимогливість до оцінювання знань учнів, не  допускати лібералізму, необ'єктивність при перевірці знань учнів.
                                                    ( протягом року , адміністрація )

12. Забезпечити високий рівень знань під час проведення
      ДПА у 9-11 класах  шляхом систематичного повторення
      вивченого матеріалу , розробки екзаменаційного матеріалу ,                    
      належної організації проведення ДПА .
13.Поповнювати методкабінет новими розробками
      нестандартних уроків , тестами для підготовки учнів до                 
      зовнішнього незалежного оцінювання.
                                                                (систематично )
14. Провести огляд-конкурс методичних посібників та
      роздаткового матеріалу .
                                                           (березень, Рада методкабінету)
І5. Вивчити стан викладання української мови, зарубіжної                             
      літератури, в початкових класах - математики, української мови.
17. Проводити методичні оперативки по питаннях:
      а)  ведення класної документації;
                                                          (вересень)

б)організація гурткової роботи в школі, інд. занять;
                                                            ( вересень )
в) про вимоги до перевірки зошитів , оцінювання робіт учнів ;
                                                           (жовтень)
г) методика проведення батьківських зборів ;
                                                          ( жовтень )
д) про успішність учнів у вересні. Причини і шляхи  ліквідації   
     недоліків у роботі.
                                                            (жовтень)
е) про роботу з обдарованими учнями ;
є) про стан ведення і перевірки зошитів учителями ;
ж) про стан ведення класних журналів , учнівських зошитів;

з) про участь учнів в шкільних та районних предметних олімпіадах
                                                         ( листопад-грудень);
и) про виконання єдиних вимог до оцінювання знань, умінь та   
     навичок.
і) тематичний облік знань , залікова система оцінювання -стан,    
    перспективи:
- вплив індивідуальних занять на покращення знань учнів;
- про проведення консультацій по підготовці до ЗНО та ДПА ;
- робота наставників  з молодими  вчителями;
- аналіз успішності учнів та відвідування ними школи;
 - стан ведення шкільної документації.
18.Щомісяця проводити засідання методичної ради, на яких  
     розглянути питання :
-  організація методичної роботи  педагогічного колективу
   на 2008-2009 н.р.;
- робота ШМО над шкільною науково-педагогічною проблемою;
- опрацювання нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень   
   учнів;
- опрацювання Інструкції щодо ведення класних журналів;
- роль методичних об'єднань в атестації педагогів , індивідуальна    
   методична робота з учителями, які атестуються;
                                   ( вересень, жовтень, Мостова Н.І., Шведа Г.О.)
- аналіз підсумків шкільних предметних олімпіад та участь
  в районних предметних олімпіадах ,
                                                          ( листопад, Шведа Г.О.)
- організація  педагогічних читань;
- обговорення матеріалів атестації педагогів школи ;
- стан  курсової перепідготовки  та самоосвіти ;
- зовнішнє тестування випускників .
               (заступник директора з НВР Шведа Г.О.)


19. Планування роботи школи на новий навчальний
     рік,  використовуючи  анкетування, бесіди з учнями 
     та вчителями .
                                              (травень, дирекція школи)