План роботи кабінету географії


План роботи кабінету географії

______________________________________ школи _______ ст.


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


Завідувач кабінетом
         
        ____________________
 __

_________________________
      (прізвище, ім’я та по батькові )

 
№ п/п Зміст заходів Дата Відповідальний
за виконання  

І. Організаційна робота
 
1 Обрання ради кабінету, розподіл обов’язків між членами ради. Проведення засідань ради кабінету.
До 05.09.
Один раз   в
 місяць Завідувач  
2 Узгодити з класним керівником графік чергування учнів у кабінеті.
До 03.09. Завідувач,
староста  класу  
3 Проведення інвентаризації матеріальних цінностей кабінету.
Грудень Завідувач  
4 Закріплення робочих місць за учнями  у кабінеті.
03.09. Завідувач,
класний керівник  
5 Проведення бесід з учнями  класу з питань дотримання техніки безпеки, правил роботи у кабінеті.
  Вересень
протягом семестру Завідувач,
класний керівник  
6 Скласти розклад роботи кабінету.
  До 10.09. Завідувач  
7 Оформити: - паспорт кабінету.
  До 02.09. Завідувач  
-3 перспективний план роботи кабінету
05.09.  
-3 акт-дозвіл на експлуатацію кабінету
До 01.09. Комісія школи  
-4 куток з техніки безпеки
Завідувач  
-5 план роботи кабінету  на 2008/2009н.р.
До 10.09. Завідувач  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ п/п Зміст заходів Дата Відповідальний
за виконання  
ІІ. Навчально-методична робота.
Зміцнення матеріально-технічної бази    
1 Систематизувати і підібрати дидактичний матеріал з тем:  
5 клас  
 
 
 
 
 
 
6 клас  
 
 
 
 
 
 
7 клас  
 
 
 
 
 
 
 
 
8 клас  
 
 
 
 
 
 
 
 
9 клас  
 
 
 
 
 
 
 
10 клас  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Підібрати і скласти  різнорівневі контрольні роботи на І і ІІ семестри для  
5 До 30.09. Вчитель  
6  
7  
8  
9  
10 класів  
4 Оформити картотеку : Жовтень Завідувач кабінетом  
- періодичних видань;  
- технічних засобів навчання;  
- з актуальних питань, необхідних для засвоєння учнями навчальної програми ;  
- науково-методичної літератури;  
- довідкової;  
- навчально-дослідницьких приладів;  
- навчально-наочних посібників;  
- екранно-звукових приладів.  
5 Систематизувати завдання тематичного оцінювання на:  
- І семестр Вересень  
- ІІ семестр Січень  
6 Розробити тематику рефератів, досліджень, повідомлень Вересень-жовтень  
7 Оформити пам’ятки з організації самостійної роботи учнів  
8 Поповнювати дидактичний матеріал з географічної номенклатури та термінології Вересень-червень  
9 Доповнити папку про зовнішнє незалежне оцінювання з географії у 2008-2009н.р.. Знайомити учнів  з новими посібниками з тестування. Протягом року Вчителі географії  
10 Організувати виставку кращих науково-дослідницьких робіт,
-6 рефератів,
      -      проектів Січень, травень  
11 Поповнювати матеріали перспективного педагогічного досвіду Постійно Вчителі  
12 Зібрати та опрацювати матеріали з організації та проведення моніторингу  якості знань Листопад Вчителі  
13 Взяти участь у обміні передовим педагогічним досвідом з проблеми: Березень, методична сесія  
14 Поповнювати тематичні папки ілюстративним матеріалом Постійно  
15 Оформити тематичні папки з вивчення питань культури у класі Січень  
16 Виготовити інформаційний стенд про Євросоюз Квітень    
17 Продовжити передплату періодичної преси для кабінету Листопад  
18 Поповнити кабінет:  
- приладами, літературою, географічними картами Протягом року  
- збірниками тестів Грудень  
19 Поновити краєзнавчі кутки Серпень  
20 Скласти і поповнювати картотеку навчально-методичної літератури Серпень, протягом року  
21 Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів Постійно Вчителі, учні  
22 Організувати виставку “Кращі учнівські зошити і роботи учнів” грудень Вчитель  
ІІІ. Робота з обдарованими учнями.
Позакласна робота  
1 Організація проведення індивідуальних консультацій для учнів
Постійно Вчителі  
2 Робота з виявлення здібних, обдарованих школярів. Поповнення банку даних “Обдаровані діти”
Постійно Вчителі  
3 Залучити учнів до науково-дослідницької роботи, участі у конкурсах, конференціях
Протягом року  
4 Організація і підготовка учнів до вступу у МАН
Вересень  
5 Підготовка і проведення етапу Всеукраїнських олімпіад з географії, основ економіки, участь в ІІ етапі
Листопад-грудень  
6 Провести заходи з відзначення дат державного, національно-духовного та історичного календаря
 

 

 
7 Провести предметні тижні:
 
-7 географії
Січень  
-8 основ економіки
Лютий  
8 Оформлення тематичних виставок
Протягом року  
Цікава географія
 

Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання  

 

 

 

 

 

 

 
1 Поновити стенди:
Грудень 2008  

 

Лютий 2009  


 

 

 

 
2 Переоформити
 

Листопад 2008  

 

 

Січень 2009  

 

Травень 2009  

 

 

 
3 Придбати :
 
-9 комплект географічних карт 5-11 кл.
2008  
-10 тематичні таблиці з географії, економіки
2008  
-11 відео - касети, аудіокасети, диски
2008  
-12 довідкову літературу
2008-2009  
4 Оформити:
2008  

 

 

2009