Зміни в суспільному устрої. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 8хв 8с

Новий устрій. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 26хв 12с

Завершальна стадія Великого повстання. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 12хв 0с

Переяславська угода. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 7хв 12с

Богдан Хмельницький. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 33хв 17с

Напередодні Великого повстання. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 15хв 5с

Події церковного і культурного життя. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 16хв 0с

Перші повстання. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 24хв 9с

Козаки. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 19хв 12с

Порубіжне суспільство. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 14хв 13с

Берестейська унія 1596 р. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 15хв 0с

Відродження православної церкви. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 12хв 18с

Полонізація української знаті. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 6хв 41с

Релігія та культура. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 10хв 16с

Закріпачення селянства. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 6хв 23с

Зміцнення шляхти. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 5хв 7с

Традиційне господарство на Україні. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 10хв 16с

Система власності на Україні. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 14хв 8с

Українці в Речі Посполитій. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 3хв 54с

Люблінська унія 1569 р. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 6хв 22с

Польсько-литовська унія. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 18хв 54с

Експансія Польщі на Україну. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 9хв 1с

Експансія литовців. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 9хв 27с

Англійські колонії у Північній Америці. Вступ. mp3

Енеїда. Відео

Перебудова, виникнення Народного Руху. Відео

Гітлером і Сталіном -Україна в ІІ Світовій війні. Відео

Українське Трипілля ч2 - д/ф

Українське Трипілля ч1 - д/ф

Слідами трипільців. Відео

Трипільська культура - Михайло Відейко. Відео

Трипільці ч2 - д/ф 2007

Трипільці ч1 - д/ф 2007

Трипільці: перші володарі України . Відео

Кам'янець - Подільський - остання столиця УНР. Відео

Хроніки української революції частина 6/6. Відео

Хроніки української революції частина 5/6. Відео

Хроніки української революції частина 4/6. Відео

Хроніки української революції частина 3/6. Відео

Хроніки української революції частина 2/6. Відео

Хроніки української революції частина 1/6. Відео

Розстріляне відродження. ч 3. Відео

Розстріляне відродження. ч2. Відео

Розстріляне відродження. ч1. Відео

Львівський державний музей М. Грушевського. Відео
Фільм дає можливість пройти з екскурсією по музею і дізнатися про Грушевського – науковця, видавця, літератора, громадського діяча, побачити книги, що оточували його все життя, були його друзями, однодумцями, солдатами, і через них дізнатися про його думки і ідеї.

Хронометраж: 08' 27"

Львівський театр опери та балету . ВідеоЦей фільм – про створення, відкриття і життя Львівського театру опери та балету. Театр, який нараховує більше ста років, тісно пов’язаний з ім’ям Соломії Крушельницької, якій у свій час аплодував увесь світ і яка частину свого життя присвятила концертній та викладацькій діяльності саме у цьому місті.

Хронометраж: 11' 36"Картинна галерея ім. І. Айвазовського. Феодосія. Відео


Хронометраж: 10' 36"

Музей О. Гріна, Феодосія. ч.1. ВідеоА. Куїнджі. Ілюзіоніст світла. ВідеоЦей фільм - про Куїнджі, як його називали академічні „старці” -„Геніальний дикун”. Син чоботаря, так і не здобув ґрунтовної освіти, хоча став керівником вищого художнього училища при  Академії мистецтв. „Пишіть просто. Так, як  бачите. Щирість у художникові – найдорожче”, - говорив Куїнджі своїм учням.    

Хронометраж: 10' 16"Музей-заповідник "Слово о полку Ігоревім". ч.2. ВідеоУ цьому фільмі - і спогади про давні часи князя Ігоря, і про більш близькі до нас - про віднайдення пам’ятки літератури "Слова о полку Ігоревім" Мусіним-Пушкіним, підготовку її до публікації. Фільм переносить глядача у Сіверські землі, дає відчути атмосферу Київської Русі.

Хронометраж: 10' 09"Музей-заповідник "Слово о полку Ігоревім". ч.1. Відео
У цьому фільмі - і спогади про давні часи князя Ігоря, і про більш близькі до нас - про віднайдення пам’ятки літератури "Слова о полку Ігоревім" Мусіним-Пушкіним, підготовку її до публікації. Фільм переносить глядача у Сіверські землі, дає відчути атмосферу Київської Русі.
Хронометраж: 14' 54"

Галицько-Волинська держава. О. Субтельний. mp3

Звуковий файл, довжина 31хв 58с

Календарно-тематичне планування з історії України. 10 клас.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
(35 год)


№  з/п Дата Тема, зміст уроку Примітки  
1. 2. 3. 4.  
1. Вступ.
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні й інтернет-ресурси.
Формування індустріального суспільства в українсь­ких землях. Суперечливі процеси модернізації суспі­льного та повсякденного життя. Піднесення визволь­ного руху та національної самосвідомості українсько­го народу.
Україна під час Першої світової війни і Української революції. Український визвольний рух (1917–1921 рр.).  
Тема 1. Україна на початку XX ст.  
2. Україна у складі Росії та Австро-Угорщини. Економічне становище. Місце української економіки в господарському житті двох імперій. Економічна криза 1900–1903 рр. Утворення монополістичних об'єднань. Вітчизняний та іноземний капітал в еконо­міці українських земель. Стан українського підприєм­ництва. Індустріальна модернізація.  
3. Становище населення. Суперечливі процеси модер­нізації повсякденного життя. Доля жінки. Посилення міграції українського селянства.  
4. Проблеми становлення та консолідації української нації. Процес політизації українського суспільства та визвольного руху. Українські і загальноросійські політичні партії. Революційна українська партія (РУП). М.Міхновський. В.Липинський і український консерватизм.  
5. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Українська громада у Державній думі  
6. Україна в 1907–1914 рр. Земельна реформа П.Столипіна та її вплив на українські землі.  
7. Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. Українська преса та видавництва.  
8. Здобутки майстрів літератури та мистецтва.  
9. Національне і духовне життя. Діяльність націоналі них і спортивно-фізкультурних організації. Духовні цінності українців. Церковне життя. Зміни у побуті та звичаях українців.  
10. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції  
11. Україна напередодні Першої світової війни. Украї­на в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Ставлення населення і політиків до війни. Заснування Головної української ради. Союз визво­лення України. Формування легіону Українських січових стрільців.  
12. Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини.  
13. Воєнні дії на території України в 1915–1917 рр. Посилення економічної та політичної кризи в Росій­ській та Австро-Угорській імперіях. Життя на фронті і у тилу.  
14. Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради Початок українізації армії.  
15. І Універсал Центральної Ради. Український Націо­нальний Конгрес. І Універсал Центральної Ради. Зміни у політичних настроях, економічному та соціа­льному становищі населення.  
16. II Універсал Центральної Ради. Загострення конф­лікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.  
17. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
Тема 3. Українська державність в 1917–1921 роках  
18. Ш Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з'їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР.  
19. IV Універсал. Руйнація звичайного повсякденного способу життя ї настрої населення в умовах загост­рення політичного протистояння. Мирний договір у Брест-Литовську. Вступ військ Німеччини та Австро-Угорщини на територію УНР.  
20. Гетьманський переворот. Українська Держава. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави, ставлення до неї в суспільства.  
21. Директорія. Відновлення УНР. Анулювання Брестського миру і наступ військ РСФРР на Україну. Утво­рення Директорії. Відновлення УНР в умовах зброй­ного конфлікту з радянською Росією. С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Військові поразки УНР. Боротьба з денікінцями. Об'єднання українських армій. Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя.  
22. Проголошення ЗУНР. Є.Петрушевич. Створення УГА. Злука УНР і ЗУНР. Українсько-польська війна.  
23. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.  
24. встановлення радянської влади в Україні. Запрова­дження радянської державності та її характер. X.Раковський. Білий та червоний терор. Повстансь­кий рух. Н.Махно. Падіння радянської влади у 1919 р. та її відновлення. Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР. «Воєнний комунізм».  
25. Радянсько-польська війна і Україна. Варшавська угода.  
26. Завершальний етап визвольної боротьби. Повстан­ські рухи, поразка українського визвольного руху більшовицька окупація України. Уроки та наслідку державотворчих процесів.  
27. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917–1921-х роках  
28. Особливості розвитку культури. Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917–1921 рр. Культури здобутки українських урядів в освітній політиці. Ку­льтурно-освітня діяльність громадських організацій.  
29. Внесок творців та діячів культури. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну і світову культуру.
Діяльність більшовиків у сфері культури.  
30. Релігійне життя.  
Тема 5. Наш край у 1900–1921-х роках  
31. Наш край на початку XX ст. Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку XX ст. Політичне життя. Духовне життя звичаї, традиції, побут, повсякденне життя.  
32. Наш край в роки Першої світової війки. Вплив Першої світової війни на соціальне і економічне жит­тя. Ставлення населення до політичних подій. Руйнація традиційного способу життя.  
33. Наш край періоду Української революції. Розвиток культури. Події Української революції на території краю. Вплив воєнно-політичних подій 1917–1921 рр. на становище в краї. Зміни влади, перерозподіл влас­ності та ставлення населення до цих процесів. Особ­ливості культурних процесів. Внесок діячів культури краю в розвиток вітчизняної культури.  
34. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
35. Підсумкове узагальнення

Календарно-тематичне планування з історії України. 8 клас.ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
(52 год)


№  з/п Дата Тема, зміст уроку Примітки  
1. 2. 3. 4.  
1. Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями і струк­турою курсу. Нова доба в історії України: хронологі­чні рамки. Становище українських земель у складі різних держав в XVI ст.  
Тема 1. Українські землі в XVI ст.  
2. Соціально-економічне становище українських земель у XVI ст. Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дріб­на шляхта. Становище непривілейованих груп на­селення. Виникнення українського козацтва.  
3. Люблінська унія. Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р.  
4. Початок польського володарювання на українсь­ких землях Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.  
5. Релігійне життя в Україні. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа.  
6. Становище церкви. Берестейська унія. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви.  
7. Виникнення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Життя та побут козаків.  
8. Наростання національно-визвольної боротьби. Військове мистецтво козацтва. Утворення ре­єстрового козацтва. Повстання 1591–1596 рр.  
9. Культура України в XVI ст. Розвиток освіти і книгодрукування. Умови розвитку культури. Розви­ток української мови. Шкільництво. Острозька акаде­мія. Рукописна книга та книговидання. Літописання.  
10. Розвиток мистецтва. Архітектура й містобудування. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.  
11. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
Тема 2. Українські землі у першій половині XVII ст.  
12. Соціально-економічне становище. Зростання маг­натського землеволодіння. Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян та міщан.  
13. Церковне життя після Берестейської унії. Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Стано­вище церков.  
14. Українське козацтво в першій чверті XVII ст. Морські походи козаків. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва у Хотин­ській війні  
15. Національно-визвольні повстання українського народу 20–30-х років ХVП ст. Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р. Повстання Т. Федоровича, І. Сулими. Національно-визвольне повстання 1637–1638 рр.  
16. Культура України в першій половині XVII ст. Розвиток освіти і літератури. Митрополит Петро Могила Шкільництво. Утворення Києво-Могилянської академії. Література Книговидання.  
17. Розвиток мистецтва. Театр. Література. Музика. Архітектура та образотворче мистецтво.  
18. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
Тема 3. Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження української держави  
19. Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький, його сподвижники.  
20. Початок Національно-визвольної війни. Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визволь­ний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави.  
21. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648–1651 рр. Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди. Берестецька битва Іван Богун. Білоцерківський мирний договір.  
22. Утворення української козацької держави – Геть­манщини. Політичний та адміністративно-те­риторіальний устрій. Фінансова система та судочинст­во. Українська армія. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.  
23. Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1652–1653 рр. Молдовські походи Б. Хмельни­цького. Батозька битва. Жванецька облога. Внутріш­ньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.  
24. Українська держава – Гетьманщина в системі між­народних відносин. Місце Гетьманщини в міжнарод­них відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Відносини між Українською державою і Московією.  
25. Українсько-московський договір 1654 р. Продов­ження війни. Воєнні дії в 1654–1655 рр.  
26. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
Тема 4. Українські землі в 60–80–ті роки XVII ст.  
27. Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1656–1657 рр. Віленське перемир’я. Зміна зов­нішньополітичної орієнтації Богдана Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656–1657 рр. Бог­дан Хмельницький – політик та дипломат. Становище в Українській державі після смерті Богдана Хмельницького.  
28. Україна в роки правління гетьмана І. Виговського. Гетьман. І Виговський, його зовнішня та внутрішня політика Гадяцька угода. Московсько-українська війна 1658–1659 рр.  
29. Порушення територіальної цілісності Української держави – Гетьманщини. Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Боротьба за владу на Лівобереж­ній Україні. Андрусівське перемир’я.  
30. Правобережна Україна в 60–80-х рр. XVII ст. Гетьман П.Дорошенко, його боротьба за об’єднання України.  
31. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. Занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі.  
32. Лівобережна Гетьманщина в другій половині XVII ст. Адміністративно-територіальний устрій Лівобереж­ної Гетьманщини. Органи влади. Заходи гетьманів щодо захисту державних інтересів Гетьманщини. Соціальний устрій.  
33. Господарське, культурне та церковне життя в українських землях. Землеволодіння. Сільське господарст­во, ремесло, промисли, торгівля. Становище церкви.  
34. Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Заснування слобідських міст. Адміністративно-політичний устрій Слобідської України. Соціальний устрій.  
35. Запорізька Січ у другій половині XVII ст. Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. І.Сірко. Політика уряду Московії щодо Запорізької Січі.  
36. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
Тема 5. Українські землі наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.ст.  
37. Гетьманщина наприкінці XVII – на початку XVIII ст. «Вічний мир». Перший Кримський похід. Обрання гетьманом І.Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І.Мазепи.  
38. Правобережна Україна наприкінці XVII – на поча­тку XVIII ст.ст. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Повстання Семена Палія.  
39. Україна в подіях Північної війни. Повстання геть­мана І.Мазепи. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців. Полтавська битва. Гетьман Іван Мазепа в історії Укра­їни. К.Гордієнко.  
40. Україна після Полтавської битви. Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ на українську культуру. Заходи щодо економіки Гетьманщини. П.Орлик і його Конституція.  
41. Посилення колоніальної політики Російської імпе­рії. Гетьман Іван Скоропадський. Діяльність Малоро­сійської колегії. Павло Полуботок.  
42. Відновлення гетьманства. «Рішительні пункти». Гетьман Данило Апостол, його реформи. Діяльність «Правління гетьманського уряду».  
43. Культура України в другій половині XVII – першій половині XVIII ст. Особливості розвитку культури. Освіта і друкарство. Києво-Могилянська академія. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літо­писна та історична проза. Графіка. Живопис. Музика Театр. Архітектура. Скульптура.  
44. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст.  
45. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини. Гетьман Кирило Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяль­ність П.Румянцева на Лівобережній Україні. Скасу­вання козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини.  
46. Правобережна Україна. Національно-визвольна боротьба. Соціально-політичне та економічне стано­вище на Правобережній Україні. Розгортання гайда­мацького руху. Коліївщина. М. Залізняк. Зміни у політичному становищі правобережних земель.  
47. Західноукраїнські землі. Поділи Речі посполитої. Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі західноукраїнських земель.  
48. Ліквідація Запорізької Січі. Південна Україна. Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової (Підпільненської) Січі. Ліквідація Запорізької Січі. П.Калнишевський. Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі. Засе­лення Південної України.
Кримське ханство в XVIII ст. Приєднання Криму до Росії.  
49. Культура України в другій половині XVII ст. Освіта, література, наука. Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Розвиток філософських ідей. Г.Сковорода. Природничі науки.  
50. Розвиток мистецтва. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура. Графіка. Живопис.  
51. Урок узагальнення (оцінка за тему)  
52. Підсумкове узагальнення

Річний план роботи школиПлан роботи школи на рік - один з основних нормативних документів
(нарівні зі статутом школи)

Коли вас лише призначили заступником директора, розпочинайте детальне
вивчення вже раніше складеного плану. Для ретельного контролю виконання
цього плану (а це біда багатьох шкіл) складіть тижневу цифрограму
річного плану роботи. Що для цього потрібно?

Скласти план за схемою:

№ з/п Захід Хто виконує Термін виконання Примітка

       2. Усі заплановані заходи пронумеруйте у хронологічному порядку (тобто
новий розділ не розпочинайте з 1, а з номера, який вийде).

Складіть тижневу цифрограму за такою схемою:

№ з/п Хто виконує ВересеньПерший тиждень (числа) Другий тиждень (числа) Третій тиждень (числа)
Четвертий тиждень (числа)

1. Директор      

2. Заступник із навчальної роботи      

3. Заступник із виховної роботи      

4. Заступник із господарської частини      

5. Педагог-організатор      

6. Голова профкому      

7. Голова учкому      

8. Завідуючий бібліотекою      

9. Психолог школи      

10. Медсестра      

11. Класні керівники      

12. Учителі-предметники      

13. Класоводи      (Замість посади вкажіть прізвища й ініціали виконавців.)

Краще цифрограму роботи на семестр. Уважно читайте річний план і
переносьте кожний пункт у цифрограму, поставивши проти цього тижня та
місяця лише цифру, що відповідає заходу річного плану роботи школи.

Використовуючи тижневу цифрограму, плануйте роботу школи на тиждень за
такою схемою:

Дата Тиждень (1-5 вересня чергують по школі (указуються класи))

  Захід № річного плану Хто виконує Примітка

       Таке планування проводиться раз на тиждень (краще останній день тижня на
нараді при директорі, присутні заступники, педагог-організатор, голова
профкому, завідуючий бібліотекою, психолог школи, медсестра, голова
учкому).

На нараді обов'язково аналізується стан виконання тижневого плану роботи
за попередній тиждень.

Перспективний тижневий план пишеться (виписки із річного плану роботи)
завучем за два тижні до його розгляду та вивішується в учительській.

На нараді план на поточний тиждень доповнюється учасниками наради. За
підсумками тижня в цифрограму вносяться відмітки про виконання заходів
(наприклад, цифри написати олівцем, а коли цей захід виконано, навести
пастою).

Заступник директора відіграє основну роль у складанні річного плану
роботи школи.

Рекомендую такі етапи підготовки та написання проекту річного плану
роботи.

Перший етап

У березневі канікули відбувається нарада при директорі, на яку
запрошуються: заступники директора, голова профкому, голова учкому,
педагог-організатор, медична сестра, психолог школи, завідуючий
бібліотекою, учителі трудового навчання, учителі фізичного виховання,
учителі географії, історії, права, керівники шкільних методичних
об'єднань, керівники творчих (динамічних) груп. На цій нараді кожному
учаснику дається завдання в місячний строк подати свої рекомендації до
відповідних розділів плану роботи школи (указується точний розділ,

ну роботи школи (указується точний розділ,
підрозділ). Свої рекомендації вони здають членам оргкомітету зі
складання плану (заступники, голова профкому, педагог-організатор,
психолог).

Другий етап

У школі протягом квітня проводиться «Банк ідей» (що я пропоную
запровадити чи зробити в новому навчальному році).

№ з/п Прізвище, ініціали Що пропоную

   

   Третій етап

У травні (після 9-го числа) збирається на засідання оргкомітет і, маючи
на руках матеріали учасників наради при директорі та «Банк ідей»,
аналізують кожний розділ майбутнього річного плану роботи та
розподіляють, хто з адміністрації школи (директор, заступники,
педагог-організатор, психолог) відповідатиме за підготовку конкретного
розділу чи підрозділу річного плану роботи.

Четвертий етап

На нараді при директорі (середина травня), на яку запрошуються все ті ж
учасники, які були на першому етапі, доводиться проект плану (повідомляє
голова оргкомітету). Прийнятий цією нарадою план віддається до друку й у
кінці травня дається для ознайомлення з ним педагогічному колективу
школи.

П'ятий етап

Затверджується план на стартовій педраді в серпні поточного року.

Шостий етап

Складається цифрограма річного плану роботи та здійснюється за ним
тижневе планування.

Зразок річного плану роботи школи

І розділ. Вступ

Дається аналіз виконання річного плану роботи за попередній навчальний
рік, повідомляється про навчально-виховні здобутки педагогічного,
учнівського, батьківського колективів. Відмічаються недоліки
навчально-виховного процесу. У цьому розділі вказуються п'ять-сім
проблем (установлених на основі діагностичного анкетування), над
вирішенням яких працюватиме педагогічний колектив. Чітко вказується
єдина методична тема (проблемне питання школи).

ІІ розділ. Діяльність колективу з охоплення молоді мікрорайону навчанням

Складання списків дітей, які народились на території мікрорайону, робота
з батьками та самими майбутніми першокласниками, облік дітей-сиріт,
напівсиріт, багатодітних сімей, малозабезпечених, контроль відвідування,
робота в дочірніх школах, працевлаштування випускників, інформація про
їх навчання та працю.

ІІІ розділ. Заходи з організованого початку нового навчального року

Указується все, що треба зробити, щоб новий навчальний рік розпочався і
школа ритмічно працювала.

IV розділ. Заходи з організованого початку нового навчального року

V розділ. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення
якості навчально-виховного процесу:

а) удосконалення сучасного уроку (запис традиційних та інноваційних
навчальних технологій, що запроваджуватимуться на уроках у поточному
навчальному році);

б) організація позакласної роботи з навчальних предметів (усе, що сприяє
позакласній роботі - громадські огляди знань, конкурси, турніри,
тематичні тижні тощо);

в) створення оптимальних умов для розвитку здібностей учнів, вияву
творчого мислення, потреб і вмінь самовдосконалюватись (особистісно
зорієнтоване навчання, робота з обдарованими, умови для навчання);

г) пропаганда організації самоосвіти та самовиховання серед учнів;

ганда організації самоосвіти та самовиховання серед учнів;

д) формування в учнів громадянської позиції, українського менталітету,
відповідальності за свої вчинки та дії;

є) робота в мікрорайоні школи (спільні заходи виховного характеру з
усіма громадськими організаціями, установами, закладами, що функціонують
на території мікрорайону школи);

е) спортивно-масова, туристсько-краєзнавча робота;

ж) система естетичного виховання;

з) система військово-патріотичного виховання;

к) система екологічного виховання;

л) система економічного виховання;

м) система правового виховання;

н) загальношкільні заходи шкільної бібліотеки;

о) українські національні свята у школі;

п) тематичні предметні тижні у школі;

р) державні свята у школі;

с) система превентивного виховання у школі.

VI розділ. Робота з педагогічними кадрами:

а) підвищення професійної та загальної культури працівників школи;

б) плани роботи шкільних методичних об'єднань;

в) плани роботи шкільних творчих (динамічних) груп;

г) плани роботи ГНППІ (групи наукової психолого-педагогічної
інформації);

д) плани роботи тимчасових утворень МПМР (міжпредметнитх методичних
рад).

VII розділ. Трудова підготовка та професійна орієнтація учнів

VIII розділ. Охорона життя та здоров'я вчителів та учнів

ІХ розділ. Зміцнення та раціональне використання навчально-матеріальної
бази школи

Х розділ. Організаційно-господарська та фінансова діяльність

ХІ розділ. Підвищення ролі громадськості в житті школи. Робота з
батьками

ХІІ розділ. Заходи на вирішення єдиної методичної теми

ХІІІ розділ. Координація загальношкільного контролю керівництва,
допомоги.

Указати теми педагогічних рад, наказів по школі, нарад при директорі,
курсова перепідготовка, атестація, взаємовідвідування уроків, вивчення
досвіду роботи, вивчення системи викладання, якості знань, умінь,
навичок тощо.

XIV розділ. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у __
навчальному році (якщо є психолог у школі - складає сам план цього
розділу).

До річного плану роботи додається тижнева цифрограма на цілий навчальний
рік. Після затвердження на педраді план підписується директором,
заступниками, головою профкому, педагогом-організатором, психологом.

Методичні кабінети школи


Методичні кабінети школи
 МЕТОДИЧНЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КАБІНЕТУ
ЗАСТУПНИКА  ДИРЕКТОРА  ШКОЛИ
З  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  РОБОТИ
  
Ф І Л І П Ч У К  В.І.


  Шкільний  методичний   кабінет  старших  класів  укомпленктований  такими  матеріалами :
 1.       Нормативно-правові  документи
2.
       Навчально-методична  література.
3.
       Сучасний  урок.
4.
       Єдині  вимоги  до  учнів.
5.
       Методичні  об
єднання  в  школі.
6.
       Матеріали  про  медалістів.
7.
       Працевлаштування    виписка  документів.
8.
       Успішність.  Рух  учнів.  Мікрорайон.
9.
       Тематичні  атестація.  Контрольні  роботи.
10.
    "Учитель  року".
11.
    Атестація  вчителів.
12.
    Курсова  перепідготовка.
13.
    Індивідуальні  заняття  на  дому.
14.
    Державна  підсумкова  атестація.
15.
    М А Н
16.
    Олімпіади.
17.
    Експериментальна  та  авторська  діяльність.
18.
    П П Д.  Інновації.
19.
    Вісті  з  М М К.
20.
    Школа  молодого  вчителя.
21.
    Методичні  рекомендації.
22.
    Методична  робота.
23.
    Робота  з  обдарованими  дітьми.
24.
    Статистичні  звіти.
25.
    Річний  план.  Навчальний  план.
26.
    Конкурси.
27.
    Виховна  робота.
28.
    Профілізація.
29.
    Матеріали  для  інформаційного  центру.
30.
    Технолого-Педагогічні  семінари.
31.
    Матеріали  преси.
32.
    Олімпіади  (завдання).
33.
    Дані  про вчителів.  Нагородження.
34.
    Шкільні  програми.
35.
    Фізкультура.  ДПЮ.  ОБЖ.
36.
    Нетрадиційні  уроки.
37.
    Київщинознавство.  Народознавство.
38.
    Позакласна  робота  (гуртки,  секції,  факультативи).
39.
    Початкові  класи.
40.
    Трудове  навчання.
41.
    Музика.  Образотворче  мистецтво.
42.
    Хімія.
43.
    Біологія.
44.
    Географія.
45.
    Фізика.
46.
    Історія.  Правознавство.
47.
    Математика.  ОІОТ.
48.
    Іноземна  мова.
49.
    Зарубіжна  література.
50.
    Українська  мова,  література.
51.
    Семінари  практикуми.
52.
    Предметні  декади.
53.
    Предметні  декади.
54.
    Друкована  продукція.
55.
    Керівні  документи  та  література  з  питань  педагогіки  та  психології.  
56.
    Література  з  серії  “Бібліотека  заступника  директора  школи  з  навчально-виховної  роботи”.
57.
    Навчальні  програми.
58.
    Графік  чергування  учителів,  учнів,  адміністрації.
59.
    Бази  даних  учнів  учителів.
60.
    Перевірені  контрольні  роботи  за  семестр  і  за  рік.
61.
    Учнівські  творчі  роботи.
62.
    Друкована  продукція  учителів  школи.
63.
    Наукові-дослідницькі  роботи  учнів.  Інші  матеріали  заступника  директора  ЗОШ І-ІІІ ступенів  №1 3 м.  Ірпеня.
64.
    Використання  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноосвітньої  школи  № 13  м.  Ірпеня.
65.
    Діаграми.
66.
    Накази.
67.
    Бібліотека
68.
    Т Б
69.
    Анкетування.
70.
    Діагностика,  Моніторинг.
71.
    Інформація  для  батьків.
72.
    Тарифікація.  Комплектація.
73.
    Рейтинг.
74.
    Бланки  (особові  справи).
75.
    Бланки  (внутрішкільний  контроль)
76.
    Бланки  (курсова  перепідготовка)
77.
    Книга  взаємовідвідування  уроків  учителями.
78.
    Книга  успішності  та  підсумків  навчання  учнів.
79.
    Графік  проведення  контрольних  робіт.
80.
    Методичні  оперативники.
81.
    Творчі  зустрічі.
82.
    Матеріали  предметних  декад.
83.
    Література  рідного  краю.
84.
    Поети  Приірпіння.
85.
    Класному  керівнику.
86.
    Учень  позашколою.
87.
    Пам
'ятки  для  вчителів.
88.
    Розробки  першого  уроку  (збірки).
89.
    Червона  книга  Гостомеля.
90.
    Картотеки.
91.
    Поточні  матеріали.
92.
    Оформлені  матеріали  з  досвіду  роботи  вчителів.  школи.
93. Наявність  матеріалів  індивідуально-організаційного  характеру : 
 •    Робочий  зошит  заступника  директора  школи.
 •    План  роботи.  Алгоритм  діяльності  заступника  директора школи  з  навчально- виховної  роботи.
 •    Розклад  уроків,  факультативів,  додаткових  занять, індивідуальних    занять, роботи  гуртків.
 •   Загальна  книга  наслідків  внутрішкільного  контролю :
 •   Книги наслідків  внутрішкільного  контролю :
            -    учителів  математики,  фізики,  хімії ;
            -    учителів  української  мови  і  літератури ;
            -    російської  мови  і  зарубіжної  літератури ;
            -    учителів  іноземної  мови ;
            -    учителів  трудового  навчання, фізичної  культури, основ  захисту Вітчизни;
            -   образотворчого  мистецтва,  музики ;
            -   учителів  історії,  географії,  біології ;
            -   учителів  початкових  класів. 
У  шкільному  методичному  кабінеті  обладнані  стенди : 
І.  Атестація  вчителів :
1.   Критерії  оцінки  роботи  учителя ;
2.   Атестуються  в  цьому  році ;
3.   Курсова  перепідготовка;
4.   Сучасні  педагогічні  технології.
5.   Сучасний  урок.

          ІІ.  Педагогіка  співробітництва

 • Становлення  педагогічної  майстерності (Школа  педагогічної  майстерності  учителів).
 • П П Д
 • Думаємо  і  діємо  разом  (Організація  роботи  в  МАН)
 • Методичні  рекомендації.
 • Поради  батькам.
         ІІІ.  Методичний  бюлетень :
 • Хто.  Що.  Де.  Коли.
 • Предметні  декади.
 • Організація  методичної  роботи  з  педкадрами  шкіл  міста.
         ІV.  Методика  і  практика :
 • Наші  проблеми.
 • Структура  методичної  роботи  в  школі.
 • Вісті  з  М М К.
 • Банк  роботи  учителів  школи.
 • Діагностична  карта  учителів.
             У  кабінеті  створено  куточок  робіт  та  творчості  учнів  та  вчителів  школи. Матеріали  в  кабінеті  змінюються  і  поповнюються.
 МЕТОДИЧНЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КАБІНЕТУ
ЗАСТУПНИКА  ДИРЕКТОРА
З  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  РОБОТИ

ЛЕВЧЕНКО І.В.
П А П К И : 
 • 1.     Планування  та  управління  навчально-виховним  процесом у  2002 – 2003  році.
 • 2.     Педагогічний  всеобуч  батьків.
 • 3.     Контроль  навчально-виховного  процесу.
 • 4.     План  роботи  М О.
 • 5.     На  допомогу  молодому  вчителю.
 • 6.     Керівні  документи  про  освіту.
 • 7.     Методичні  розробки.
 • 8.     Зразки  кращих  уроків.
 • 9.     Діаграми,  циклограми
 • 10. Матеріали  моніторингу. 
КАРТОТЕКА  МЕТОДИЧНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ
по  предметам,  які  викладаються  в  початковій  ланці.
 • 1.     Наукові  і  методичні  публікації  вчителів  початкової  ланки  в  газетах,  журналах.
 • 2.     Стан  обліку  дітей  у  мікрорайоні.
 • 3.     Стан  успішності  учнів  по  предметах  (в  діаграмах)
 • 4.     Психолого-педагогічні  спостереження  за  життям  та  діяльністю  молодших  школярів.
 • 5.     Позакласна  виховна  робота  з  молодшими  школярами.
 • 6.     Вивчення  системи  праці  вчителів – початківців.
 • 7.     Використання  елементів  нових  педагогічних  технологій,  П П Д,  інновацій  у  навчально-виховному  процесі в  умовах  навчального  закладу.
            Оформлені  папки  з  досвіду  роботи  вчителів  школи :
 • Уховської  Л.М.
 • Нікітіної  В.В.
 • Біляк  К.М.
 • Орнст  О.М.
 • Германчук  Н.Я.
 • Бебко Т.В.
 • Тарган  К.К.
 • Пархоменко Л.П.
 ОПИС  КАБІНЕТУ
ЗАСТУПНИКА  ДИРЕКТОРА
З  ВИХОВНОЇ  РОБОТИ
КОЛЕСНИК   НАТАЛІЇ   АЛІМІВНИ
 СТЕНДИ
   1.  СИСТЕМА    ВИХОВНОЇ    РОБОТИ   ШКОЛИ. 
 • а)  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №13  в  творчій  співдружності  з  позашкільними  закладами  м.Ірпеня.
 • б)  модель  організаційно-функціональної  структури  виховної  роботи  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 13  м. Ірпеня.
 • в)  Структура  учнівського  самоврядування  шкільної  учнівської  організації   «Краяни»
 • г)  Структура  управління  учнівського  самоврядування ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №13  м.Ірпеня
 2.  ІНФОРМАЦІЙНО - МЕТОДИЧНИЙ  ВІСНИК : “ ТУРБОТИ  КЛАСНОГО  КЕРІВНИКА 
 •  а)  планування  виховної  роботи ;
 • б)  вчимося  творчості ;
 • в)  проблемне  виховання.
3.  ПЕДАГОГІЧНІ  ЗНАННЯ  БАТЬКАМ
 • гуманні  взаємини  батьків  і  дітей  ;
 • покарання. Сім  правил  для  батьків;
 • правила  батьківської  поведінки ;
 • негативний  досвід  конфліктної  сім'ї.

ПАПКИ

 1. Виховна  робота  та  робота  з  батьками.
 2. Методичне  об'єднання  класних  керівників.
 3. Учнівське  самоврядування.
 4. Гурткова  робота.
 5. Списки  дітей-сиріт,  напівсиріт,  дітей-інвалідів,  багатодітних  сімей.
 6. Контроль  відвідування  учнями  школи.
 7. Вхідна  та  вихідна  документація.
 8. Облік  учнів  схильних  до  правопорушень.
 9. Акти  обстеження  житлово-побутових  умов.
 10. Вихідна  документація.
 11. Вихідна  документація.
 12. Матеріали  роботи  ради  профілактики  правопорушень.
 13. Керівництво  виховним  процесом.
 14. Школа  класного  керівника.
 15. Шкільне  інформаційне  агенство.
 16. Відкриті  виховні  заходи.
 17. Відкриті  виховні  заходи.
 18. Відкриті  виховні  заходи.
 19. Відкриті  виховні  заходи.
 20. Відкриті  виховні  заходи.
 21. Відкриті  виховні  заходи.
 22. Матеріали  учасників  міських  конкурсів.
 23. Анкетування.
 24. Педагогічний  всеобуч  батьків.
 25. Матеріали  до  уроків  курсу  "Київщинознавства".
 26. Картотека  досвіду  роботи.
 27. Картотека  досвіду  роботи.
 28. Картотека  досвіду  роботи.
 29. Картотека  досвіду  роботи.
 30. Картотека  досвіду  роботи.
 31. Картотека  досвіду  роботи.
 32. Картотека  досвіду  роботи.
 33. Картотека  досвіду  роботи  класних  керівників.
 34. Картотека  досвіду  роботи  класних  керівників.
 35. Картотека  досвіду  роботи  класних  керівників.
 ДРУКОВАНА  ПРОДУКЦІЯ
 1.  Керівництво  навчальним  закладом  на  принципах  особистісно  зорієнтованого  підходу  до  навчання  та  виховання  учнів    у  сучасних    суспільно-економічних  умовах.    Школа  -  освітній  і  культурний  центр  мікрорайону
2.  Конкурс  “Учитель   року”  в  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  №  13 м.  Ірпеня .
3.  Діяльність  педколективу  щодо  формування  активної  соціальної  позиції  учнів,  їх  особистістю  безпеки  та  безпеки  оточуючих  через     якісне  втілення   
навчального  предмета  ОБДЖ  як  невідємної  складової  громадянської  освіти.
 Л І Т Е Р А Т У Р А
 • 1.     На   допомогу  менеджеру  освіти  (1частина)  2001  рік.
 • 2.     На   допомогу  менеджеру  освіти  (2частина)  2001  рік.
 • 3.     Методична  служба  -  школі  (випуск 1)  2003 рік.
 • 4.     Методична  служба  -  школі  (випуск 2)  2003 рік.
 • 5.     Робоча  книга  вихователя  (видання  доповнене)  2001 р.
 • 6.     Сучасні  ділові  папери   (3-тє  видання)  2001 рік.
 • 7.     Українська  мова  (універсальний  довідник)  2004  рік.
 • 8.     Управління  школою (формування  виховної  системи  школи  В.О.Черкашенко,  методичне  забезпечення  виховної  роботи  2004  рік.
 • 9.     Управління  школою  (дитячі  громадські  організації)  2004 рік.
 • 10.  Накази  загальноосвітнього  закладу  2004 рік.
 • 11.  Управління  школою  (планування  та  аналіз  виховної  роботи  школи)  2003  рік.
 • 12.  Завуч  (сім'я  і  школа)  2000 рік.
 • 13.  Шкільний  світ  2004  рік.
 • 14.  Інформаційно-методичні  матеріали  для  організації  роботи  з  батьками  2002 рік.
 • 15.  Супутник  (класовода  та  класного  керівника)  2003  рік.
 • 16.  Учнівське  самоврядування   2001  рік.
 • 17.  Циклограма  навчального  року  (1  частина)  2003  рік.
 • 18.  Циклограма  навчального  року  (2  частина)  2003 рік.
 • 19.  На  допомогу  класному  керівникові  9 - 11  класів  2003  рік.
 • 20.  Класному  керівнику  2004  рік.
 • 21.  Класному  керівнику  7 - 8  кл.  2004  рік.
 • 22.  Класному  керівнику  5 - 6  кл.  2004  рік.
 • 23.  Веселкове  дитинство  2001  рік.
 • 24.  Сьогодні  свято  2003  рік.
 • 25.  Хлібові  вклонімося  2000 рік.
 • 26.  Свою  Україну  любіть  2003 рік.
 • 27.  Шкільний  календар :  народні  свята  2004  рік.
 • 28.  Сценарії  народних  свят  2003  рік.
 • 29.  Радо  зустрічайте  свято  2003  рік.
 • 30.  Сценарій  свят  та  цікавих  занять  2003  рік.
 • 31.  Не  гави,  а  шкільні  забави  2002  рік.
 • 32.  Мелькомена  за  шкільною  партою  2003  рік.
 • 33.  Весняний  віночок  2004  рік.
 • 34.  Шкільні  свята  та  розваги  (ІІІ  частина)  1999  рік.
 • 35.  Річний  цикл  шкільних  традицій  2002 рік.
 • 36.  Людина  починається  з  добра  5 - 9  кл.  2004  рік.
 • 37.  Стежками  минувшини  2003  рік.
 • 38.  Українські  народні  свята  та  звичаї  1993  рік.
 • 39.  Конкурси,  турніри,  вікторини  2004  рік.
 • 40.  Фізкульт-хвилинки  2001  рік.
 • 41.  Чарівний  калейдоскоп  1999  рік.
 • 42.  Виховні  години  2004  рік.
 • 43.  Сценарії,  рольові  ігри,  бесіди  2001  рік.
 • 44.  Як  виростити  інтелектуальна  2000 рік.
 • 45.  Щоденник  класного  керівника  2002  рік.
 • 46.  Родинно-сімейна  енциклопедія  1996  рік.
 • 47.  Українська  минувшина  1993  рік.